FREE Shipping NL & BE above €35,- | EU above €50,- +31 (0)6 4851 1269 WhatsApp ONLY info@organictan.nl

De op deze website getoonde informatie wordt door Organic Tan met uiterste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Organic Tan verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Organic Tan worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Organic Tan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Organic Tan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Organic Tan opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Organic Tan alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Organic Tan niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door de Organic Tan worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Organic Tan uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Organic Tan worden onderhouden wordt afgewezen.